Available courses

Kurs, na którym nauczyciele projektują trójwymiarowe prace i zapoznają się z drukarką 3D. Dodatkowo poznają pracę skanera 3D. 

ADRESAT: Nauczyciele plastyki, wychowawcy świetlicy, nauczyciele wspierający, nauczyciele biblioteki, zainteresowani organizacją twórczej aktywności dzieci w aktualnych warunkach.  Z jednej strony "suche" ćwiczenia do zrealizowania w każdych warunkach przez uczniów w każdym wieku także z różnymi rodzajami SPE, z drugiej - ambitne koncepcje Henri Mattise'a, który z powodzeniem dotrzymał kroku Pablo Picasso, choć poruszał się na wózku.

Adresat

Nauczyciele: plastyki, świetlicy, biblioteki, wspierający, pomoc psychologiczno-pedagogiczna, inni zainteresowani. 


Celem kursu jest zapoznanie nauczycieli z metodą Carla Orffa

-umiejętność wykorzystanie muzyki i aktywności muzycznej dziecka dla celów wychowawczych

-umiejętność rozbudzania u dzieci wyobraźni i wrażliwości w ogólnym i muzycznym znaczeniu

-wykorzystanie muzyki, słowa oraz ruchu w zabawach wspomagających rozwój zdolności i zainteresowań muzycznych dzieci.

Treści:

1.Gra na instrumentach

2.Zabawy oparte na improwizacji (wokalnej, instrumentalnej, wokalno-instrumentalnej i ruchowej).

3. Śpiewanie piosenek i prostych melodii

4. Słuchanie  muzyki

5. Tańce i zabawy ruchowe